Főoldal arrow Tudnivalók a képzésről
Fokozatot szerzettek Nyomtatás E-mail
Speiser Ferenc Péter
Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése 2016 bővebben
Nagy Georgina
Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával 2016 bővebben
Dobos László Csaba
Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására 2016 bővebben
Baladincz Péter
Dízelgázolaj komponensek előállítása hulladék állati zsiradékokból. (Titkosítva.) 2016 bővebben
Vajda Balázs
Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata 2015 bővebben
Tóth László Richárd
Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata 2015 bővebben
Enisz Krisztián
Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata 2015 bővebben
Bankó Zoltán
Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához 2015 bővebben
Fejes Lászlóné Utasi Anett
Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése 2015 bővebben
Nagy Roland
Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata. (Titkosítva 2020-ig) 2015 bővebben
Tóth Gábor
A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között 2015 bővebben
Szoboszlai Zsolt
Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig) 2014 bővebben
Szabóné Herseczki Zsanett
Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből 2014 bővebben
Ollár Tamás
A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára 2014 bővebben
Molnár Eszter
Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel 2014 bővebben
Major Brigitta
Az etil-laktát enzimkatalitikus szintézise nem-konvencionális közegekben 2014 bővebben
Kővári Attila
Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon 2014 bővebben
Horváth János
Az anódfolyamatok laboratóriumi és üzemi vizsgálata az alumíniumelektrolízisben 2014 bővebben
Egedy Attila
Kevert vegyipari berendezések modellezési eszköztárának bővítése 2014 bővebben
Borsodi Nikolett
Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása (Titkosítva 2019-ig.) 2014 bővebben
Bárkányi Ágnes
Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére 2014 bővebben
Somogyi Viola
Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló optimalizációja 2013 bővebben
Simon Bálint
A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés módszereivel. 2013 bővebben
Pölczmann György
Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegyből (Titkosítva 2018-ig.) 2013 bővebben
Németh Gergely
Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban 2013 bővebben
Németh Dóra
Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával 2013 bővebben
Maha Mohamed Soliman Mohamed Refaey
Szennyvizek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során 2013 bővebben
Király András
Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok 2013 bővebben
Kasza Tamás
Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos) 2013 bővebben
Beck Ádám
Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.) 2013 bővebben
Árpád István
Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban. 2013 bővebben
Szentes Adrienn
Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata 2012 bővebben
Máté Borbála
A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel 2012 bővebben
Borbély Gábor
Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel 2012 bővebben
Bakonyi Péter
A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata 2012 bővebben
Angyal András
Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata 2011 bővebben
Varga Csilla
Műanyag kompozitokhoz alkalmazható kompatibilizáló adalékok előállítása és vizsgálata (Titkosítva 2014-ig) 2011 bővebben
Szentgyörgyi Eszter
Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál 2011 bővebben
Pásztor István
A szennyvízminőség hatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál 2011 bővebben
Meiczinger Mónika
Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése 2011 bővebben
Cserjési Petra
Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal 2011 bővebben
Varga Tamás
Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek 2010 bővebben
Thury Péter
Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minősége, és annak hatása a tisztítás főágára 2010 bővebben
Szilágyi Tamás
Elektrokatalizátor filmek felületanalitikai és szerkezetvizsgálata 2010 bővebben
Rippelné Pethő Dóra
EU konform vízrendszerek. Alkáli újrahasznosítás. 2010 bővebben
Nagy Gábor
Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása 2010 bővebben
Molnár Zoltán
Aminosavak elválasztásának és tisztításának vizsgálata 2010 bővebben
Krár Márton
Napraforgóolaj motorhajtóanyag célú hidrogénezése (Titkosítva 2013-ig) 2010 bővebben
Kiss Katalin
Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise 2010 bővebben
Geiger András
Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata 2010 bővebben
Baradits György
Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje 2010 bővebben
Ács András
Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására 2010 bővebben
Szakonyi Lajos
Városi vízgőzhálózat modellezése és identifikációja 2009 bővebben
Sági Richárd
Poliizobutilén-poliborostyánkősav-anhidrid alapú, többfunkciós motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata 2009 bővebben
Nagy Melinda
Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata 2009 bővebben
Lengyel Attila
Kokszolói könnyűbenzinek minőségjavítási lehetőségeinek vizsgálata 2009 bővebben
Bubálik Márk
Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú adalékainak előállítása és vizsgálata 2009 bővebben
Balaskó Balázs
Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása 2009 bővebben
Vágvölgyi Veronika
Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata 2008 bővebben
Naszer Heider
Molibdén tartalmú katalizátorok felületkémiai tulajdonságainak vizsgálata 2008 bővebben
Moldoványi Nóra
Kristályosítók modell prediktív szabályozása 2008 bővebben
Fehér Erika
Oldószermérnökség alkalmazása izoamil-acetát enzimatikus előállítására 2008 bővebben
Dinnyés Álmos
A kockázatok becslésének és a vállalatirányíítási rendszerek bevezetésének szerepe 2008 bővebben
Csanádi Zsófia
Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerben 2008 bővebben
Búcsú Dénes
Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén kinyerésére és koncentrálására 2008 bővebben
Yuzhakova Tatiana
Szén-monoxid és polipropilén környezetvédelmi szempontból javított oxidációjára, valamint ciklopropán izomerizációjára használt SnO2-Pt/Al2O3 katalizátor felületkémiai vizsgálata 2007 bővebben
Temesvári Krisztina
A szimulált mozgóágyas folyadékkromatográfiás elválasztás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a gyógyszeripari gyakorlatban 2007 bővebben
Pach Ferenc Péter
Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése 2007 bővebben
Magyar Szabolcs
FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata 2007 bővebben
Jobbágy Viktor
NORM anyagok radionuklid koncentrációját és emanációját befolyásoló paraméterek vizsgálata építőipari felhasználhatóság szempontjából 2007 bővebben
Horváth Krisztián
Kémiai egyensúlyi és kinetikai kölcsönhatások leírása, alkalmazása az ioncsere-kromatográfiában 2007 bővebben
Holenda Balázs
Eleveniszapos rendszerek modellezésére, szabályozására és optimalizálására szolgáló módszerek fejlesztése 2007 bővebben
Győrffy Nóra
Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése 2007 bővebben
Gál Tivadar
Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja 2007 bővebben
Fráter Tamás
Ionos folyadékok alkalmazása katalitikus reakciók közegeként 2007 bővebben
Solymosné Majzik Etelka
Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból 2006 bővebben
Majerik Viktor
LM4156 biológiai hozzáférhetőségének növelése szuperkritikus és kriogén technológiák felhasználásával 2006 bővebben
Kovács Ferenc
Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata 2006 bővebben
Koroknai Balázs
Kíméletes környezetbarát memrános műveletek integrált alkalmazása gyümölcslevek koncentrálására 2006 bővebben
Feil Balázs
Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében 2006 bővebben
Domokos Endre
Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével 2006 bővebben
Chován Tibor
Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében 2006 bővebben
Bacsik Zoltán
Gázok Fourier-transzformációs infravörös spektrometriai analízise 2006 bővebben
Varga Zoltán
Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata 2005 bővebben
Németh Sándor
Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei 2005 bővebben
Nemestóthy Nándor
Hagyományos és nem konvencionlális közegű összetett enzimes reakció kinetikai vizsgálata 2005 bővebben
Nagy Lajos
Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása 2005 bővebben
Mohai Miklós
A kvantitatív röntgen-fotoelektron spektroszkópia módszereinek fejlesztése és alkalmazása 2005 bővebben
Miskolczi Norbert
Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata 2005 bővebben
Madár János
Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben 2005 bővebben
Kis Gábor
Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata 2005 bővebben
Hanák László
Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással 2005 bővebben
Bodrogi Edit
Természetes eredetű vízminták 226Ra koncentráció mérési módszereinek fejlesztése 2005 bővebben
Bíró Szabolcs
Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata 2005 bővebben
Hamerli Péter
Polimermembránok felületének módosítása plazma-technológiával biokompatibilitásuk javítása céljából 2004 bővebben
Eniszné Bódogh Margit
A szupravezető kerámiák és kerámiai kompozitok fizikai tulajdonságainak javítása 2003 bővebben
Argyelán János
Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorbciós műveletek matematikai leírásában 2003 bővebben
Osváthné Pápai Zsuzsa
Módosított Gauss-fügvények alkalmazása kromatográfiás elúciós görbék leírására 2002 bővebben
Korim Tamás
A MgxAl2(1-x)Ti1+x O5 és a Fe2xAl2(1-x) TiO5 összetételű szilárd oldatok szerepe az aluminium-titanát bázisú kerámiai anyagokban 2002 bővebben
Bodor Beáta
Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata 2002 bővebben
Hlavathy Zoltán
Platina lemezen lejátszódó szénhidrogén adszorpció vizsgálata elektronkilépési munkaváltozás és Auger elektronspektroszkópia módszerével 2001 bővebben
Csók Zsolt
Új típusú foszfortartalmú ligandumok és alkalmazásuk átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciókban 2000 bővebben
 
< Előző
 
Főoldal
Aktuális hirdetmények
Doktori Szabályzat