Főoldal arrow A Doktori Iskola hallgatói
Fokozatot szerzett hallgatók Nyomtatás E-mail

Hallgató

Témavezető

Téma

Védés éve

Baczoni andrás

Valiskó Mónika

Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése

2011

Baja Bernadett

Varga Kálmán

Kémiai dekontaminációs technológiák korróziós és felületkémiai hatásainak összehasonlító elemzése

2012

Balogh Csilla

Padisák Judit

A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása

2008

Balogh János

Skodáné Földes Rita

Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel

2011

Baranyai Eszter

Padisák Judit / G. Tóth László

Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére

2013

Baráth Gábor

Kaizer József

Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata

2010

Csay Tamás

Kaizer József / Speier Gábor

Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata

2012

Csonka Róbert

Speier Gábor

Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata

2010

Czili Hajnalka

Horváth Attila

Klórecetsavak heterogén fotokatalitikus lebontása, a hidroxilgyökök szerepe

2009

Dombóvári Péter

Somlai János

Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül

2008

Fördős Eszter

Ungváry Ferenc

béta-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata

2010

Gugolya Zoltán

Vonderviszt Ferenc

A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése

2008

Hajba László

Mink János

Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása

2008

Hren Brunó

Mink János

Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában

2008

Imre Kornélia

Molnár Ágnes

Az aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonsága

2009

Járvás Gábor

Dallos András

Evaporation models for multicomponent mixtures

2012

Kádár László Péter

Varga Kálmán

Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken

2009

Kovács Kata

Padisák Judit

Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokban

2012

Kovács Máté

Halmos Pál

Fluoridion ICP-AES módszerrel történő indirekt meghatározása és a lejátszódó reakciók komplex analitikai vizsgálata

2010

Kripli Balázs

Speier Gábor

Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata

2012

Kuik Árpád

Skodáné Földes Rita

Homogénkatalitikus aminokarbonilezés: új módszer kidolgozása N-ferrocenoil-aminosav-észterek ferrocénglioxamidok és diszubsztituált ferrocénszármazékok szintézisére

2010

Kuikné Ungvári Neszta

Ungváry Ferenc

Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.

2011

Kurdi Róbert

Bencze Lajos

Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben

2008

Lukács Hajnalka

Gelencsér András

Az emberi tevékenység hatása a légköri szerves aeroszol előfordulására

2009

Malasics Attila

Boda Dezső

Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák

2010

Máté Zoltán

Szalai István

Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel

2010

Minda Mihály

Somlai János

A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása

2009

Muskotál Adél

Vonderviszt Ferenc

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk

2008

Nagy Sándor

Szalai István

Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata

2012

Nagyné Hajnal Éva

Padisák Judit

Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához

2008

Nyirő-Kósa Ilona

Pósfai Mihály

Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása

2010

Olajos Marcell

Hajós Péter

Fehérjék glikozilációjának nyomon követése és peptidek analitikai elválasztásának

2010

Pálfi Tamás

Takács Erzsébet

Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise

2010

Radó Krisztián

Varga Kálmán

Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata

2008

Rostási Ágnes

Raucsik Béla

A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján

2011

Rutkai Gábor

Kristóf Tamás

Nanopórusos rendszerek vizsgálata molekuláris szimulációkkal

2010

Sebestyén Anett

Vonderviszt Ferenc

Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása

2008

Simon Ottó

Sisak Attila

CFC és HCFC vegyületek átalakítása átmenetifém-komplexek jelenlétében

2009

Szeiler Gábor

Somlai János

Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben

2012

Takács Eszter

Skodáné Földes Rita

Aminokarbonilezés alkalmazása új szteránvázas vegyületek szintézisében

2008

Tófalvi Renáta

Hajós Péter

Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával

2013

Tóth Zoltán

Liker András

Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél

2010

Üveges Viktória

Padisák Judit

Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái n

2010

Varga Zsófia

Kiss Gyula

A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata

2009

Vígh Tamás

Kovács Tibor

Föld alatti üregrendszer radiológiai vizsgálata a Mangán Kft bányaüzemének példáján

2011

 

 
< Előző   Következő >
 
Főoldal
Aktuális hirdetmények
Doktori Szabályzat