Tantárgylista

Kötelezően választható tantárgyak:

Tárgy

Kredit

Felelős

Atomenergetika

4

Tóth-Bodrogi Edit

Bevezetés az enzimek kémiájába

8

Speier Gábor

Biokémia II.

8

Skodáné Földes Rita

Biokoordinációs kémia

8

Kaizer József

Elméleti szerves kémia

8

Speier Gábor

Elválasztási módszerek

8

Hajós Péter

Fémorganikus kémia

8

Kaizer József

Fizikai kémia I.

8

Boda Dezső

Fizikai kémia II.

8

Boda Dezső

Fluidumok statisztikus termodinamikája

8

Szalai István

Hidrogeológia

4

Padisák Judit

Hidrobiológia

8

Padisák Judit

Interpretív spektroszkópia I.

8

Skodáné Földes Rita

Interpretív spektroszkópia II.

8

Skodáné Földes Rita

Kísérleti fotokémia – Folytonos megvilágításos módszerek

8

Horváth Ottó

Kísérleti fotokémia – Időfelbontásos módszerek

8

Fodor Lajos

Környezeti ásványtan

8

Pósfai Mihály

Környezeti fotokémia

8

Horváth Ottó

Környezeti kémia

8

Horváth Ottó

Környezeti vizek kémiája

8

Szakácsné Földényi Rita

Légkörtan

8

Molnár Ágnes

Levegőkémia

8

Gelencsér András

Limnológia

8

Padisák Judit

Mag- és részecskefizika

8

Gurin Péter

Nukleáris méréstechnika

4

Somlai János

Ökológia

8

Padisák Judit

Polimerkémia

8

Kaizer József

Radioizotóp alkalmazások

4

Németh Zoltán

Radioökológia

6

Somlai János

Rezgési és elektrongerjesztési spektroszkópia

8

Fodor Lajos, Valicsek Zsolt

Szerves vegyületek sztereokémiája

8

Farkas Gergely

Szervetlen fotokémia

8

Fodor Lajos, Horváth Ottó

Talajszennyezés, -tisztítás

6

Szakácsné Földényi Rita

Természetes és mesterséges sugárzások

4

Németh Zoltán

Toxikológia

8

Kováts Nóra

Transzmissziós elektronmikroszkópia

4

Pósfai Mihály

Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Átmenetifémek és vegyületeik

8

Valicsek Zsolt

Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Biogeokémiai körfolyamatok

8

Horváth Ottó 

Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából – Elméleti szervetlen kémia

8

Valicsek Zsolt

Viselkedésökológia

6

Liker András

Folyadékok számítógépes szimulációja (I. és II. összevonásával)

8

Kristóf Tamás

Boda Dezső

Bioanalízis

4

Hajós Péter

Koordinációs kémia

4

Fodor Lajos

Kvantumkémia I.

4

Lendvay György

Kvantumkémia II.

4

Lendvay György

Veszélyes hulladékok és kezelésük

6

Szakácsné Földényi Rita

 

Szabadon választható tantárgyak:

Tárgy

Kredit

Felelős

A globális éghajlatváltozás okai és következményei

4

Gelencsér András

A színek eredete

4

Horváth Ottó

Anyagszerkezeti vizsgálatok: IR és Raman spektroszkópia

6

Kristóf János

Anyagszerkezeti vizsgálatok: NMR spektroszkópia

6

Szalontai Gábor

Biológiai makromolekulák szerkezete és működése

6

Vonderviszt Ferenc

Biomineralization

6

Pósfai Mihály

Biostatisztika

6

Liker András

Folyadékkristályok fizikai és kémiai tulajdonságai

4

Varga Szabolcs

Folyadékok dielektromos tulajdonságai

4

Valiskó Mónika

Fotoindukált folyamatok mikroheterogén rendszerekben

4

Horváth Ottó

Főcsoportbeli fémek fotokémiája

4

Horváth Ottó

Kemometria

6

Pap Tamás

Kvantummechanika

4

Gurin Péter

Molekuláris termodinamika

4

Dallos András

Statisztikus termodinamika

4

Szalai István

Többfotonos fizikai és kémiai folyamatok

4

Horváth Attila,
Fodor Lajos

Tudományos kommunikáció

4

Padisák Judit